Để sử dụng dịch vụ G3 của Gigatum, khách hàng phải chấp nhận với toàn bộ chính sách, điều khoản sử dụng do Gigatum ban hành, quy định tại các mục dưới đây:

1.     Một số định nghĩa

1.1. Dịch vụ G3/G3: Là dịch vụ do Clingme cung cấp trên ứng dụng, là trung gian kết nối khách hàng và người mua hàng có nhu cầu mua sản phẩm chính hãng. Khách hàng có thể nhận hàng ngay lập tức và thanh toán linh hoạt nhiều lần cho một đơn hàng, mà không có lãi suất hay bất kỳ phụ phí nào phát sinh trong thời hạn thanh toán cam kết.

1.2. Người dùng/người sử dụng: Là khách hàng đã đăng ký tài khoản trên ứng dụng Clingme, đã thực hiện đầy đủ thủ tục xác thực tài khoản để được sử dụng tính năng mua hàng bằng dịch vụ G3 của Clingme.

1.3. Giấy tờ tùy thân: Là giấy tờ tùy thân của khách hàng bao gồm Chứng minh thư nhân dân (thẻ mềm), Căn cước công dân (thẻ nhựa cứng), Hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cấp, còn hạn sử dụng và có giá trị pháp lý.

1.4. Thẻ chính chủ: Là thẻ thanh toán được đăng ký bằng thông tin của chính người sử dụng dịch vụ G3 của Clingme với ngân hàng/tổ chức tín dụng.

1.5. Tài khoản Clingme đã định danh: Là tài khoản khách hàng đăng ký trên ứng dụng Clingme, đã thực hiện xác nhận các thông tin theo quy định của Clingme. Tài khoản Clingme đã định danh sẽ được phép sử dụng tính năng thanh toán G3.

1.6. Merchant/cửa hàng/nhãn hàng: Là đối tác của Gigatum có niêm yết thông tin các địa điểm bán hàng trên ứng dụng Clingme, cung cấp các ưu đãi dành riêng cho khách hàng sử dụng Clingme.

1.7. Thời điểm mua hàng: Là ngày khách hàng đến cửa hàng tiến hành mua hàng, chọn mua hàng bằng dịch vụ G3, thanh toán lần 1 và nhận hàng tại cửa hàng.

1.8. Thanh toán lần 1: Là thanh toán 1/3 giá trị của đơn hàng, thanh toán ngay tại thời điểm mua hàng.

1.9. Thanh toán lần 2: Là thanh toán 1/3 giá trị của đơn hàng, tiếp theo sau khi thanh toán lần 1 và thanh toán khi đến hạn sau 30 ngày kể từ thời điểm mua hàng.

1.10.Thanh toán lần 3: Là thanh toán 1/3 giá trị của đơn hàng, tiếp theo sau khi thanh toán lần 2 và thanh toán khi đến hạn sau 60 ngày kể từ thời điểm mua hàng.

1.11. Hạn mức giao dịch của đơn hàng: Là số tiền tối đa cho mỗi đơn hàng mà khách hàng có thể mua. Giá trị của mỗi đơn hàng phải nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức này.

1.12. Hạn mức tổng: Là số tiền tối đa cho tất cả các đơn hàng mà khách hàng có thể mua tại thời điểm mua hàng. Tổng giá trị của tất cả hóa đơn của khách hàng tại thời điểm mua hàng phải nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức này.

1.13. Phí trả chậm: Là phí mà khách hàng phải trả cho Gigatum trong trường hợp khách hàng không hoàn thành nghĩa vụ trả tiền mua hàng cho Clingme đúng hạn đã thỏa thuận. Phí trả chậm không vượt quá 30% giá trị đơn hàng của khách hàng.

2.     Quy định về dịch vụ G3

2.1. Người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ G3 trên điện thoại di động bằng cách tải ứng dụng Clingme từ kho ứng dụng Apple App Store (dành cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS) hoặc Google Play Store (dành cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android), thực hiện định danh tài khoản theo quy định của Clingme để sử dụng tính năng mua hàng G3.

2.2. Nguyên tắc xác thực thông tin cá nhân: Khách hàng được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh giấy tờ tùy thân, chụp ảnh cá nhân cầm giấy tờ tùy thân để Clingme xác thực thông tin khách hàng đúng là người đang tạo yêu cầu sử dụng tính năng mua hàng bằng G3. Sau khi thông tin cá nhân được xác thực, tài khoản Clingme của khách hàng sẽ trở thành tài khoản đã định danh và khách hàng sẽ không thể thay đổi thông tin cá nhân trên tài khoản này.

2.3. Mỗi khách hàng chỉ được sở hữu 01 (một) tài khoản Clingme đã định danh để sử dụng dịch vụ G3.

2.4. Mỗi số điện thoại di động chỉ được đăng kí 01 (một) tài khoản G3 trên Clingme.

2.5. Số điện thoại người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ phải là thuê bao đã được kích hoạt và đang hoạt động.

2.6. Khách hàng sử dụng dịch vụ G3 đồng ý thanh toán 1/3 giá trị hóa đơn của mình cho Gigatum tại thời điểm mua hàng.

2.7. Khách hàng chỉ có thể thanh toán dịch vụ G3 bằng thẻ tín dụng của chính mình (có cùng tên in trên thẻ là tên chủ tài khoản đã được xác thực thông tin cá nhân trên Clingme).

2.8. Khách hàng đồng ý cho Gigatum trừ tiền tự động vào thẻ tín dụng của khách hàng khi khoản thanh toán lần 2 và thanh toán lần 3 của khách hàng đến hạn. Trước khi trừ tiền, G3 sẽ gửi một thông báo và tin nhắn của khách hàng về khoản thanh toán đến hạn.

2.9. Khách hàng có thể chủ động thanh toán cho các khoản phải trả của mình trước khi đến hạn. Trường hợp thanh toán trước khi đến hạn, khách hàng có thể nhận được thêm ưu đãi khác từ Clingme.

2.10. Trong trường hợp khách hàng thanh toán không đúng hạn cho Gigatum, Gigatum sẽ tính phí trả chậm như sau:

 • 100.000 VNĐ vào ngày chậm thanh toán đầu tiên của đơn hàng.
 • Cộng dồn 50.000 VNĐ cho mỗi tuần tiếp theo tính từ ngày chậm thanh toán đầu tiên.
 • Tổng phí trả chậm không vượt quá 30% giá trị đơn hàng.

2.11. Khách hàng khi có một khoản thanh toán bị chậm sẽ bị tạm khóa các tác vụ G3 trên ứng dụng Clingme cho đến khi khách hàng thanh toán khoản bị chậm đó.

2.12. Trong trường hợp xảy ra mất mát, hư hỏng của thiết bị di động hoặc những rủi ro/thiệt hại khi thông tin đăng nhập và mật khẩu đăng nhập vào dịch vụ không còn được bảo mật, dựa trên các thông tin người dùng cung cấp theo đúng yêu cầu của Gigatum, Gigatum được phép thực hiện khóa dịch vụ tạm thời để đảm bảo an toàn thông tin và tránh những rủi ro về tài chính cho người dùng cho đến khi người dùng có nhu cầu mở khóa dịch vụ để tiếp tục sử dụng.

2.13. Người dùng sử dụng dịch vụ G3 đồng nghĩa với việc đồng ý nhận hóa đơn thanh toán gửi qua địa chỉ thư điện tử (email), trường hợp người dùng không cung cấp địa chỉ email đồng nghĩa với việc không có nhu cầu nhận hóa đơn thanh toán qua địa chỉ email.

3.     Quyền và trách nhiệm của người dùng

3.1. Quyền của người dùng

3.1.1. Được đăng ký sử dụng dịch vụ G3 của Clingme.

3.1.2. Khiếu nại về các sai sót, vi phạm (nếu có) phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Khiếu nại phải được thực hiện trong vòng 60 ngày kể từ ngày quyền lợi của khách hàng bị vi phạm. Quá thời hạn trên, Gigatum và các bên liên quan không có trách nhiệm giải quyết.

3.1.3. Các quyền khác theo quy định của điều khoản sử dụng này và các quy định của pháp luật có liên quan.

3.2. Trách nhiệm của người dùng

3.2.1. Đọc, hiểu, tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều kiện, điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng.

3.2.2. Đảm bảo các thông tin khi đăng ký sử dụng tính năng G3 của ứng dụng Clingme là thông tin của chính khách hàng và thông tin này hoàn toàn chính xác.

3.2.3. Chịu trách nhiệm đối với các giao dịch được thực hiện bằng thông tin đăng nhập vào ứng dụng Clingme mà không được hủy, phủ nhận, từ chối, thay đổi, thoái thác với bất kỳ lý do nào.

3.2.4. Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập, mật khẩu sử dụng dịch vụ và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết ở mức độ cao nhất nhằm phòng ngừa rủi ro bị lợi dụng thông tin vào những mục đích không được phép của người dùng.

3.2.5. Cam kết dùng thẻ tín dụng chính chủ để mua hàng bằng dịch vụ G3.

3.2.6. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hiện tượng truy cập trái phép vào ứng dụng Clingme, hoặc nghi ngờ thông tin đăng nhập của khách hàng không còn bảo mật, khách hàng cần thông báo ngay cho Gigatum bằng hình thức nhanh nhất.

3.2.7. Thanh toán đầy đủ các khoản phải trả liên quan đến dịch vụ G3 cho các lần thanh toán cũng như các khoản phí trả chậm (nếu có) theo từng thời kỳ.

3.2.8. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Gigatum ban hành và thông báo biểu phí, cập nhật điều khoản và điều kiện sử dụng mới sẽ được hiểu là Người dùng đồng ý với biểu phí và các điều khoản và điều kiện sử dụng này.

3.2.9. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tất cả các vấn đề liên quan đến tài khoản Clingme của mình ngay cả khi tài khoản đã đóng như: mua hàng không thanh toán, chậm thanh toán, gian dối khi mua hàng,…

3.2.10. Cam kết không đóng tài khoản Tài khoản Clingme khi Tài khoản đang bị điều tra/khiếu nại hoặc đang có giao dịch đang ở trạng thái xử lý. Nếu người dùng vẫn đề nghị đóng tài khoản trong các trường hợp này, người dùng đồng ý để Gigatum tạm giữ toàn bộ số tiền có trong tài khoản và tất cả số tiền đang ở trạng thái xử lý của các đơn hàng.

3.2.11. Cam kết không sử dụng dịch vụ G3 vào những mục đích trái với quy định pháp luật hiện hành của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

3.2.12. Các trách nhiệm khác theo quy định của điều khoản sử dụng này và các quy định có liên quan của pháp luật.

4.     Quyền và trách nhiệm của Gigatum

4.1. Quyền của Gigatum

4.1.1. Được miễn trách đối với:

 • Bất kỳ phương hại nào tới uy tín, hình ảnh và danh tiếng của người sử dụng có liên quan đến việc Gigatum thu hồi hoặc yêu cầu người sử dụng ngừng sử dụng tài khoản Clingme G3

4.1.2. Không chịu trách nhiệm về việc giao hàng, chất lượng hàng hóa được thanh toán bằng dịch vụ G3.

4.1.3. Yêu cầu người dùng thanh toán đầy đủ các khoản đã chi tiêu bằng dịch vụ G3 và các khoản phí liên quan trong kỳ.

4.1.4. Thực hiện các biện pháp thông báo thanh toán từ xa bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc gửi thông báo trên ứng dụng Clingme, gửi email, gửi tin nhắn, gọi điện thoại và các biện pháp thu hồi nợ khi người dùng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo bản điều khoản sử dụng này.

4.1.5. Gigatum có thể thu thập và xác minh bất cứ thông tin nào liên quan đến người dùng từ bất cứ đơn vị nào mà Gigatum cảm thấy phù hợp trong trường hợp được người dùng đồng ý thông qua các chức năng trực tuyến trên website, thư điện tử, tin nhắn hoặc những phương thức khác theo thoả thuận giữa hai bên

4.1.6. Gigatum khi thu thập thông tin không cần được sự đồng ý trước của chủ thể thông tin trong các trường hợp sau:

 • Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử.
 • Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá và dịch vụ;
 • Thu thập thông tin để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

4.1.7. Cung cấp thông tin của người dùng cho bên thứ ba nhằm các mục đích :

 • Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật;
 • Thu hồi các khoản phải thanh toán;.
 • Thế chấp hoặc chuyển nhượng quyền của Gigatum theo bản điều khoản này;
 • Phục vụ công tác quản trị rủi ro.

4.1.8. Đơn phương chấm dứt việc sử dụng dịch vụ G3 của người dùng nếu người dùng vi phạm các điều kiện trong bản điều khoản này.

4.1.9. Không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào xảy ra khi cung cấp các loại dịch vụ do sự kiện bất khả kháng hoặc ngoài tầm kiểm soát của Gigatum như được quy định tại Điều 9 của Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử.

4.1.10. Được quyền áp dụng phí trả chậm trong trường hợp người dùng thanh toán muộn cho dịch vụ G3. Người dùng đồng ý sẽ chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn mọi khoản tiền đến hạn thanh toán liên quan đến bất kỳ giao dịch nào hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ G3.

4.1.11. Được quyền tạm khoá tài khoản người dùng trong trường hợp nghi ngờ tài khoản bị truy cập trái phép hoặc các gian lận liên quan đến giao dịch thẻ.

4.1.12. Được quyền thu phí theo quy định của Gigatum.

4.1.13. Được quyền gửi thông tin liên quan đến dịch vụ mới, khuyến mại qua phần mềm Clingme.

4.1.14. Được quyền phong tỏa/đóng Tài khoản Clingme của người dùng khi phát hiện người dùng đã sử dụng thẻ giả, thẻ ăn cắp để mua hàng bằng dịch vụ G3.

4.1.15. Được quyền từ chối đóng Tài khoản Clingme của người dùng và tạm giữ toàn bộ số tiền có trong tài khoản và tất cả số tiền đang ở trạng thái xử lý của các đơn hàng khi phát hiện người dùng vi phạm quy định của Gigatum theo điều khoản này.

4.1.16. Các quyền khác theo quy định của điều kiện, điều khoản này và các quy định có liên quan của pháp luật.

4.2. Trách nhiệm của Gigatum

4.2.1. Chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì vận hành kết nối kỹ thuật giữa các bên liên quan để đảm bảo giao dịch của khách hàng được thực hiện thông suốt.

4.2.2. Bảo mật tuyệt đối các thông tin liên quan đến khách hàng.

4.2.3. Có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng về việc sử dụng dịch vụ G3 trên Clingme.

4.2.4. Tiếp nhận, phối hợp với các bên liên quan để xử lý yêu cầu tra soát, khiếu nại của người dùng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

4.2.5. Khóa quyền sử dụng dịch vụ của người dùng trong vòng 01 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu từ người dùng.

4.2.6. Thông báo cho người dùng khi Gigatum chủ động khóa quyền sử dụng ứng dụng hoặc khi phong tỏa/đóng Tài khoản Clingme của người dùng.

4.2.7. Các trách nhiệm khác theo quy định của điều kiện, điều khoản này và các quy định có liên quan của pháp luật.

4.2.8. Cung cấp đầy đủ thông tin trên website về người sở hữu website, hàng hoá, dịch vụ và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin.

4.2.9. Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

Tôi đồng ý với Điều khoản sử dụng dịch vụ Clingme G3 của Gigatum.